Đá Thạch Anh Tóc

Chuỗi thạch anh tóc vàng tăng cường trí nhớ S905-1476

chuoi-ta-toc-vang-s905-1476-1 + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ vừa, 23 bi. + Khối lượng: 18g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài… + Cách sử dụng:

Chuỗi thạch anh tóc đen cân bằng cảm xúc S913-1584

chuoi-ta-toc-tien-den-s913-1584-1 + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 21 bi. + Khối lượng: 22g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng:

Chuỗi thạch anh tóc đen bổ trợ sức khỏe S988-3069

chuoi-ta-toc-den-dam-s988-3069-2 + Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc tiên đen đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 15 bi. + Khối lượng: 62g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng:

Chuỗi thạch anh tóc đen lưu thông khí huyết S988-3099

chuoi-ta-toc-den-dam-s988-3099 + Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc tiên đen đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 15 bi. + Khối lượng: 62.6g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng: