Đá Thạch Anh Khác

Chuỗi thạch anh ưu linh nâu bổ trợ sức khỏe S990-3735

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh ưu linh nâu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 45g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, cơ hội

Vòng thạch anh tóc xanh tinh thần minh mẫn S991-1666

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi. + Khối lượng: 28g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn,

Vòng thạch anh tóc xanh bổ trợ sức khỏe S991-2202

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay thạch anh tóc xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 18 bi. + Khối lượng: 37g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn,

Chuỗi thạch anh ưu linh nâu tăng khả năng sáng tạo S990-1460

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Thạch anh ưu linh nâu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 24 bi. + Khối lượng: 17.6g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, cơ